Routz

Visie

De Routz group ontwerpt, realiseert en onderhoudt dynamische en toekomstgerichte complexe ICT infrastructuren in het belang van haar klanten.

Missie

De Routz group streeft er naar dé kennisorganisatie te zijn op het gebied van ICT infrastructuur binnen de Benelux. Dat wil zeggen: de enig denkbare partij voor vraagstukken op dit gebied die het uiterste vergen in kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid, ontwikkeling en intelligente toepassing van de nieuwste technieken.

Karakter

Het karakter van de organisatie is technisch deskundig, persoonlijk, nuchter, hardwerkend, toegewijd en oprecht geïnteresseerd in en betrokken bij haar klanten.

Identiteit

Medewerkers van de Routz group zijn zonder uitzondering te typeren als ‘nieuwsgierigheidswerkers’: mensen met een hoog kennisniveau in hun vakgebied, die openstaan voor nieuwe aspecten daarvan, en deze in de praktijk brengen in een operationele omgeving van de hoogste kwaliteit.

Structuur

De Routz group bestaat uit: SSCplus / Routz Network Executives, Routz Professional Network Services en Routz Network Management & Support. De activiteiten van alle drie de divisies zijn gebaseerd op dezelfde specifieke en hoogstaande technische kennis.

Routz Professional Network Services en Routz Network Management & Support nemen opdrachten aan met eigen resultaatsverplichting, terwijl SSCplus / Routz Network Executives werkzaamheden uitvoeren onder regie en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (de klant).
 

Ga naar de website

 

 

Share This